Skip to main content

POLICY

Walters Bildelars Kvalitets- och Miljöpolicy

Syftet med Walters Bildelars Kvalitets- och Miljöpolicy

Här beskriver vi på Walters Bildelar våra långsiktiga ambitioner för att värna om en hållbar utveckling i kvalitets- och miljöfrågor.

Målet med vår Kvalitets- och Miljöpolicy!

Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Målet är att begagnade bildelar och återanvända bildelar ska bli det självklara valet för alla bilägare när de reparerar sin bil.

Såhär ska vi genomföra våra mål!

Vi på Walters Bildelar ska alltid erbjuda våra kunder en hög kvalitet och kompetens där miljöarbetet står i fokus och bidrar till att allt fler inser att vi behöver värna om miljön genom att använda begagnat och återanvänt. Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Begagnade bildelar och återanvända bildelar ska bli det självklara valet för alla bilägare vid reparation av sin bil.

SÅ HÄR GÖR VI!

Vår personals säkerhet, hälsa och välbefinnande är viktig för oss på Walters Bildelar. Vi är måna om att alla trivs hos oss, känner sig hörda och har möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och på det personliga planet.

Vår personal skall ha en hög kompetens, flexibilitet och god kännedom om miljöarbete samt återvinning. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling inom den senaste tekniken. Det är viktigt för oss att vi informerar våra kunder om fördelarna av att alltid använda begagnat och återanvänt vid reparation för att gynna en hållbar utveckling.

Vi ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och moderna, tekniska lösningar samt förespråka användandet av begagnade bildelar och återanvända bildelar i alla led.

Våra kommande generationer är beroende av att vi tar vårt arbete med hållbarhet på yttersta allvar. Om vi alla hjälps åt har vi möjlighet att påverka långsiktigt.

Vi på Walters Bildelar skall ständigt ha fokus på att öka våra kunskaper inom kvalitet och miljö för att kunna erbjuda våra kunder det bästa alternativet. Våra bildelar är hållbara, kostnadseffektiva och håller lika hög kvalitet som en ny bildel. Den har även samma garantier som en ny bildel.

Begagnade och återanvända bildelar
ska vara det självklara valet.

Våra övergripande mål

Vårt mål är att öka återvinningen, minska energiförbrukningen och öka medvetenheten kring hur man kan värna om miljön genom att använda begagnade bildelar och återanvända bildelar.

Vi vill ge de kommande generationerna de bästa förutsättningarna. Begagnade och återanvända originalbildelar ska vara det självklara valet.

Vi vill öka andelen begagnade bildelar och återanvända bildelar vid alla typer av reparationer. Begagnat och återanvänt skall alltid vara det självklara valet. Vi på Walters Bildelar ska arbeta aktivt med vårt miljö-, kvalitets- och hållbarhetsarbete.

Vi värnar om kommande generationer och ökar medvetenheten kring vinsten med att använda begagnade bildelar och återanvända bildelar. Med blicken ständigt riktad framåt satsar vi på en hållbar framtid för oss och våra kommande generationer.

Adam Segermalm
Falkenberg 2024-01-01

För kommande generationer – våga fråga din verkstad!